Szkolenia Team Building

Szkolenia Team Building, czyli w dosłownym tłumaczeniu budowanie zespołu, są to różnego rodzaju techniki mające na celu integrację grupy ludzi. Pozwalają członkom szkolenia poznać swoje mocne i słabe strony, uczą podziału ról w zespole i wzajemnej współpracy. Początki tej formy integracji przypadają na lata 30. XX wieku i wykorzystywane były głównie w wojsku, jednak z czasem team building zaczął być przenoszony także do innych sektorów.

Team Building
 

Szkolenia Team Building – założenia

Od kilku dekad, szkolenia team building są popularną forma integracji, która doskonale sprawdza się w budowaniu zespołu, szczególnie w przypadku gdy ludzie nie zdążyli jeszcze dobrze się poznać. Uczestnicy, wykonując różne zadania, mają szansę na ujawnienie swoich dominujących cech, predyspozycji, a jednocześnie obszarów, w których nie czują się swobodnie. Bardzo efektywnym rodzajem integracji omawianej konwencji, są aktywności w terenie, które wymagają od grupy zaangażowania, odwagi, a czasem nawet poświęcenia. Poprzez zabawę, uczestnicy zyskują umiejętność podziału zadań w przedsięwzięciu oraz w naturalny sposób wyłaniają się liderzy. Szkolenia team building to także okazja na pokonanie istniejących w grupie konfliktów i przezwyciężenie problemów w osiągnięciu odpowiednich relacji. Realizowane w trakcie eventu ćwiczenia, pozwalają podnieść poziom zaufania i jakość współpracy wewnątrz zespołu, ale także zintegrować pracowników na polu pozazawodowym. Świadomość przynależności do grupy korzystnie wpływa na efektywność i skuteczność działań każdej jednostki.

Team Building dla firm
 

Istota integracji Team Building

Ciekawym i efektywnym zabiegiem podczas zajęć team buildingowych jest postawienie uczestników gry w sytuacji, z którą mogli nie mieć nigdy do czynienia, a przynajmniej nie mają na co dzień. To wymusza u nich wyższy poziom zaangażowania i wyklucza działanie na podstawie samego doświadczenia. Nowa sytuacja doskonale uwypukla cechy poszczególnych osób, m.in. kto jak reaguje w zmiennym otoczeniu, kto posiada kreatywny umysł i jest pomysłowy, kto ma zdolności przywódcze, a kto dobrze znosi stres i zachowuje spokój w decydujących momentach. Z drugiej strony wskazuje osoby, którym może brakować odwagi i boją się nowych rzeczy, osoby szybko zniechęcające się, czy takie, które reagują złością lub łatwo tracą równowagę. Dodatkowy materiał poglądowy stanowią zachowania uczestników zarówno przed, jak i po oficjalnej części integracji typu team building. Mianowicie, warto zwrócić uwagę, kto reaguje entuzjastycznie na informację o zajęciach i dlaczego. To może wskazać osoby, które są pozytywnie nastawione na nowe doświadczenia czy takie, które są ambitne i widzą dla siebie szansę rozwoju. Jeżeli natomiast spojrzymy na uczestników bezpośrednio po integracji, dowiemy się kto jak znosi porażki (zwycięstwa również, ale te nie dają tak jasnych sygnałów). Okaże się, kto długo ma je w pamięci, a kto szybko o nich zapomina i już myśli o kolejnych wyzwaniach.

skuteczny team building

Team building to inicjatywa, którą warto rozważyć w każdym zespole, ponieważ oprócz bezpośrednich korzyści dostarcza organizatorowi wielu, bardzo cennych wniosków, które mogą okazać się kluczowe w przyszłości przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji personalnych.


Szukasz agencji, która zorganizuje Team building w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami!