Po przygotowaniu przez nas oferty nie możemy dopuścić do sytuacji, że jej części składowe zostaną pomimo zadowolenia i akceptacji klienta zmienione lub usunięte. Z tego względu z każdym podwykonawcą, który uczestniczyć będzie w organizowanym przez nas wyjeździe, obowiązuje nas wcześniej złożona, wstępna rezerwacja. Taka forma zabezpieczenia ma najczęściej krótki okres bycia, dlatego wymagamy od naszego zleceniodawcy jak najszybszej odpowiedzi. Oczywiście im wcześniej przed wybranym terminem złożone zostanie zapytanie, tym więcej czasu na podjęcie decyzji będzie miał sam klient.